KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Status prawny

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi przy ul. Eliasza Chaima Majzela 4 jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

 • Organem prowadzącym jest Miasto Łódź.
 • Organem nadzoru pedagogicznego jest Łódzki Kurator Oświaty.

Szkoła działa na podstawie:

 1. Decyzji GN.V.72200/I/Wlkm./1918/99 Wojewody Łódzkiego z dnia 18 sierpnia 2000 r. w sprawie nabycia przez Gminę Łódź z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1996 roku nieodpłatnie własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zuli Pacanowskiej 4;
 2. Uchwały Nr LXXIII/1647/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi;
 3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zmianami ) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
 4. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zmianami);
 5. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zmianami);
 6. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zmianami.);
 7. Ustawy z dnia 27 października 2017 r. O finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203);
 8. Statutu XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi.

 

Podmiot udostępniający informację:
XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi
data: 16-12-2019
data: 16-12-2019
data: 16-12-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 16-12-2019 - Edycja treści
 • 13-12-2019 - Edycja treści
 • 24-05-2018 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 149